Regulamin Akcji Pomagam Ukrainie

REGULAMIN AKCJI POMAGAM UKRAINIE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji Pomagam Ukrainie jest Paweł Chrzanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BOOOB YESSS PAWEŁ CHRZANOWSKI, ul. Derdowskiego 16, 05-501 Piaseczno, NIP: 521-269-18-91, www.booobyesss.com

 § 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Przez Uczestnika Akcji („Uczestnik”) należy rozumieć osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które wezmą udział w konkursie na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2. Akcja Pomagam Ukrainie  trwa od 4.03.2022 do odwołania . 

W ramach "Akcja Pomagam Ukrainie" firma Booob Yesss Paweł Chrzanowski będzie przekazywała 10% od każdej transakcji zakupowej dokonanej w jej sklepie internetowym przez Uczestnika. Kwota transakcji o której mowa powyżej, nie obejmuje kosztów przesyłki.

3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest spełnienie następujących warunków:

-akceptacja niniejszego regulaminu na stronie https://booobyesss.com podczas składania zamówienia w sklepie internetowym

-opłacenie zamówienia w pełnej wysokości wraz z kosztami przesyłki.

4. Uczestnik upoważnia Organizatora do podjęcia następujących działań:

● przekazania 10% od każdej transakcji zakupowej dokonanej w jej sklepie internetowym przez Uczestnika na Ogólnopolską zbiórkę na Pomoc Ukrainie pod hasłem: "Ukraino! Nie zostawimy cię w potrzebie"

● w przypadku kiedy uczestnik akcji skorzysta z indywidualnego rabatu na zakup w naszym sklepie a rabat indywidualny jest większy lub równy 10% uczestnik jest automatycznie wykluczony z akcji.

● w przypadku kiedy uczestnik akcji skorzysta z indywidualnego rabatu na zakup w naszym sklepie a rabat indywidualny jest mniejszy niż 10% uczestnik zostanie uwzględniony w akcji ale kwota przekazanych środków zostanie pomniejszona o wartość udzielonego rabatu.

● potwierdzenia dokonania ww. wpłaty w oparciu o unikatowy numer zamówienia w formacie #**** gdzie **** to unikalny nr zamówienia.

● umieszczenia każdej dokonanej wpłaty na koncie https://www.siepomaga.pl/booobyesss 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Akcji, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 3 ZWROTY ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW 

W przypadku zwrotu zamówionych produktów kwota zwrotu z zamówienia będzie pomniejszona o kwotę wpłaconą na "Akcję Pomagam Ukrainie " 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do Akcji i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu weryfikacji kolejności zgłoszeń.

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.

Dotyczy to w szczególności zmian terminów.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.booobyesss.com 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl